Sygnalizacja świetlna

Sygnalizacja świetlna o przekroju 100 mm, przeznaczona do zmiany świateł na odległość. Zmiana świateł następuje automatycznie (również istnieje możliwość sterowania z pilota – przy wcześniejszym ustaleniu). Ułatwia prowadzenie zajęć w zakresie wychowania komunikacyjnego, umożliwia tworzenie kompleksowych miasteczek ruchu drogowego.

Pobierz instrukcje użytkowania sygnalizacji – instrukcja jak użytkować naszą sygnalizacje.

OPIS FUNKCJONALNOŚCI:

  1. Jeden układ elektroniczny steruje wszystkimi elementami systemu,
  2. Możliwość współdziałania czterech sterowników ze sobą w różnych trybach współpracy,
  3. Wybór funkcji układu poprzez ustawienie przełącznika (tryb master i slave).

TRYBY PRACY:

  1. Pojedyncza – sterownik steruje pojedynczym sygnalizatorem,
  2. W parze niezależnej – dwa sterowniki sterują naprzemiennie dwoma sygnalizatorami,
  3. W parze zależnej – dwa sterowniki sterują tak samo dwoma sygnalizatorami,
  4. W dwóch parach – cztery sterowniki sterują czterema sygnalizatorami w parach po dwa naprzemiennie.
  5. Po wyborze trybu pracy i podłączenia sterowników – zestaw działa automatycznie – czas zmiany świateł co 8 s.

Sygnalizacja świetlna

Deklarujemy, że bezprzewodowe sygnalizatory świetlne spełniają wszystkie wymagania jakie wdrażane są postanowieniami dyrektywy o ogólnym bezpieczeństwie produktu.

Na życzenie klienta wystawiamy deklaracje zgodności.

Wszystkie wyroby są autorstwem firamy P.P.H.U. Euroblask Mariola Wyrwiak. Wszelkie reprodukcje zabronione. Wyrób zastrzeżony.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 4