Plansze - znaki drogowe

Zestaw ośmiu plansz ze znakami drogowymi przedstawiony wg kategorii: znaki ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne, kierunku i miejscowości, uzupełniające, tabliczki do znaków drogowych, dodatkowe znaki dla kierujących tramwajem, sygnały świetlne dla kierujących pojazdami i pieszych, przed przejazdami kolejowymi, dla szlaków rowerowych, znaki drogowe poziome, sygnały świetlne dla kierujących pojazdami wykonującymi odpłatny przewóz osób na regularnych liniach. Na mniejszej tablicy umieszczono znaki wprowadzone w Dz.U. 170 z 2002 r.

Format: 8 x 700/970

Wyświetlanie jednego wyniku