Rowerowy tor przeszkód

Zestaw składający się z 18 elementów, służący do nauki i doskonalenia techniki jazdy na rowerze. Szczególnie zalecany w czasie egzaminów na kartę rowerową oraz turniejów BRD na szczeblu szkolnym, gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Rowerowy tor przeszkód wykonany z drewna suszonego, klejonego warstwowo i zabezpieczony drewnochronem.

Pobierz instrukcje użytkowania rowerowego toru przeszkód– instrukcja jak użytkować nasz rowerowy tor przeszkód.

 

 

Wyświetlanie wszystkich wyników: 20