Zestaw ośmiu plansz

Plansze drogowe - znaki drogowe

Zestaw ośmiu plansz ze znakami drogowymi przedstawiony wg kategorii: znaki ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne, kierunku i miejscowości, uzupełniające, tabliczki do znaków drogowych, dodatkowe znaki dla kierujących tramwajem, sygnały świetlne dla kierujących pojazdami i pieszych, przed przejazdami kolejowymi, dla szlaków rowerowych, znaki drogowe poziome, sygnały świetlne dla kierujących pojazdami wykonującymi odpłatny przewóz osób na regularnych liniach. Na mniejszej tablicy umieszczono znaki wprowadzone w Dz.U. 170 z 2002 r.

Format: 8 x 700/970

plansza01

Znaki ostrzegawcze

plansza02

Znaki zakazu

plansza03

Znaki informacyjne

plansza04

Znaki informacyjne (cd.)

plansza05

Tabliczki do znaków drogowych

plansza06

Znaki drogowe poziome

plansza07

Znaki kierunku i miejscowości

plansza08

Znaki uzupełniające